KORISNI LINKOVI

Rate this post

KORISNE VEZE NA STRANICI

Sveučilište Zagreb
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Fakultet stomatologije Sveučilišta u Zagrebu
Središnja Medicinska Knjižnica
Škola Javnog Zdravstva ” Dr. Andria Stampar”
Institut Ruger Bošković

Ministarstvo zdravstva i ljudskih službi
Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sporta

Hrvatski Medicinski Savez
Hrvatska Medicinska Udruga
Hrvatska Liječnička Komora
Hrvatska Akademija Medicinskih Znanosti
Zagrebački Institut Za Javno Zdravstvo
Hrvatski Institut Za Zdravstveno Osiguranje

Zakon o zaštiti pacijenata (OG 169/04)
Iskren ” medicina i tehnologija”

Svjetska Zdravstvena Organizacija
Svjetska Medicinska Udruga

Leave a Comment

This is map - health blog