Ako su oba – medicinska ustanova – specijalistička klinika

Rate this post

U slučaju maloljetnika u posebnim uvjetima, postupite kako slijedi: ako su roditelji razdvojeni ili razvedeni, zdravstveni karton mogu zatražiti odvojeno oba roditelja;ako je maloljetnik, sukladno Zakonu 184/ specijalistička klinika.

83, privremeno povjeren drugim ljudima, zajednicama, lokalnim socijalnim službama, udomitelji, kao i biološki roditelji, mogu zatražiti kopiju zdravstvene dokumentacije koja pokazuje pružanje skrbništva nad maloljetnikom od strane dio sudske vlasti ili suda za maloljetnike ili

Izjavu – Kbsm medicinska ustanova

Izjavu o starateljstvu koju Kbsm  potpisuju roditelji, osim ako sudac ne sadrži određena ograničenja;ako su roditelji pali od roditeljske odgovornosti (sukladno čl. 330. Građanskog zakonika), nemaju pravo dobiti kopiju mape ili biti obaviješteni o zdravstvenim uvjetima djeteta;

Ako su oba roditelja umrla ili Kbsm ako iz drugih razloga nisu u mogućnosti vršiti roditeljsku ovlast specijalistička klinika, imenovani skrbnik može zatražiti presliku zdravstvene dokumentacije nakon predočenja dekreta sudačkog suda ili samo potvrde o relativnom statusu;

Ako je maloljetnik usvojen ili ga Kbsm je Sud za maloljetnike proglasio usvojenim, biološki roditelji nemaju pravo dobiti primjerak zdravstvene evidencije djece ili biti obaviješteni o njihovim zdravstvenim stanjima. U ovom se slučaju razlikuju dva slučaja:

ako se maloljetnik nalazi medicinska ustanova u Kbsm zatvoru prije usvajanja, zdravstvenu dokumentaciju može se zatražiti i pustiti udomitelju, uz predočenje odredbe nadležnog pravosudnog tijela; 2. ako je maloljetnik usvojen, u slučaju kada tražena zdravstvena dokumentacija dokazuje izvorno očinstvo ili majčinstvo, to se, kao jamstvo službene tajne, ne može nikoga saznati, osim ako izričito ne odobri pravosudno tijelo , 3.

Izjavu - Kbsm medicinska ustanova

 Ako postoje prekršaji i pravosudne Kbsm  vlasti provode preliminarne istrage, puštanje na slobodu podliježe odobrenju nadležnih pravosudnih tijela. j)

Pravosudne vlasti i njihovi delegati, specijalistička klinika odvjetnici i stranački savjetnici Nalozi sudskog tijela u vezi s podnošenjem zdravstvenih dokumenata, nabavkom primjeraka ili oduzimanjem originala moraju se izvršiti i u svakom slučaju odmah obavijestiti

Što se tiče – Zdravlje specijalistička klinika

Službu za upravljanje Zdravlje  zdravstvom SC-a. Stručnjaci i savjetnici koje imenuje pravosudno tijelo, propisno ovlašteni od strane magistrata, imaju pravo pristupiti zdravstvenoj dokumentaciji koja je posebno navedena u njihovom mandatu i medicinska ustanova dobiti potrebne kopije nakon predočenja mandata.

S obzirom na histološke pripravke Zdravlje , citološke i nedvojbene parafinske inkluzije, pregled stručnjaka za dijelove dopušten je samo unutar tvrtke.

Što se tiče - Zdravlje specijalistička klinika Što se tiče odvjetnika, izdanje je Zdravlje  dopušteno na financiranog određenom delegacije. Nadalje, specijalistička klinika provodeći obrambene istrage na koje se poziva zakon 7. prosinca 2000., br. 397, ili, u svakom slučaju, za potvrdu ili obranu na sudu, branitelj, prilaganjem preslike mandata,

Može dobiti presliku kliničke dokumentacije, Zdravlje  u kojoj se navode razlozi i priroda njegova dodjela , kao i uz specifikaciju da pružena dokumentacija i informacije mogu koristiti samo u kontekstu sudskog postupka za koji je zahtjev podignut. k) Sudska policija

Pravosudna policija koja samostalno intervenira  Zdravlje  prije prijave javnom tužitelju u roku od 48 sati od vijesti o zločinu ili nakon delegiranja pravosudnog tijela može dobiti presliku zdravstvene dokumentacije. U svakom slučaju, zahtjev se mora dobiti u pisanom obliku i mora sadržavati:

Naznaku vrste intervencije specijalistička klinika (u roku od 48 sati od vijesti o zločinu ili delegiranjem pravosudne vlasti), naznaku delegiranog pravosudnog tijela, su detalji traži pravosudnog policajca. l) Javna ovlaštenja Zdravstvene vlasti u osobi od ministra zdravstva, regionalnog savjetnika za zdravstvo, medicinska ustanova.

Gradonačelnik – klinička bolnica- specijalistička bolnica

Gradonačelnik klinička bolnica  može dobiti, bez dodatnih troškova, a za dokazane razlozi zaštite javnog zdravlja, kopiju liječničkog kartona. Zahtjev, na glavi papira, mora navesti specifičan razlog i frazu „radi zaštite javnog zdravlja”. m) INAIL Izdanje je dopušteno, sukladno čl.

94, stavak 3., klinička bolnica  Uredba predsjednika 30.06.65 n. 1124, na službeni zahtjev. Dakle, INAIL će dobiti medicinsku dokumentaciju pacijenata živima ili mrtvima, na zahtjev na memorandumu samo ako je uzrok nesreće ili o bolesti je specijalistička bolnica  profesionalna udruga, medicinska ustanova.

INPS Zahtjev za klinička bolnica  zdravstvenu dokumentaciju dopušten je samo u okviru institucionalne djelatnosti. o) Pohađanje liječnika Izdanje za zdravlje ravnatelja bolnice predsjedništva i zakonski zastupnik druge bolnice i starački specijalistička bolnica dom,

Osim onih u kojima se medicinska dokumentacija čuva, dopuštena je ako je pacijent u bolnici te je potrebno steći korisne podatke u svrhu zaštita pacijentovog zdravlja i fizičke sigurnosti. Omogućilo je i puštanje na slobodu liječniku opće prakse koji liječi pacijenta specijalistička bolnica, što izričito

Zahtijeva neophodnost pristupa takvim dokumentima radi zaštite tjelesnog integriteta i zdravlja pacijenta. p) Treće osobe sa jednog pravno relevantnog interesa Medicinska dokumentacija je isključivo osobna, ali bilo koji zahtjevi za pregledavanje ili puštanje od strane subjekata koji nisu zainteresirana strana mogu se prihvatiti u cijelosti ili specijalistička bolnica djelomično,

Zakonodavna – kliničko liječenje

Ako zahtjev opravdavaju kliničko liječenje dokumentirana potreba: da potraživati niti braniti pravni zahtjev u skladu s čl. 26. stavak 4., lett . c), Zakonodavna uredba br. 196/2003, s rangom jednakim onom zainteresirane stranke, koji se sastoji od prava ličnosti ili drugog osnovnog i medicinska ustanova.

Neprikosnovenog prava ili kliničko liječenje slobode; da zaštiti, u skladu s propisom o pristupu upravnih akata, pravno relevantno stanje čin jednak onome zainteresirane stranke, ili se sastoje od prava osobnosti ili drugog temeljno i nepovredivo prava ili slobode. q)

Ostali predmeti Kopija od kliničko liječenje zdravstvene dokumentacije mora biti izdana na tijela koja imaju prikupljanje osjetljivih osobnih zdravstvenih podataka za epidemiološke svrhe za zakonske svrhe (npr registra rak, itd).

Zakonodavna - kliničko liječenje

Tvrtka koja je i gdje je dokument nastao drži se pravo na izdavanje preslika u zdravstvenu dokumentaciju, na savjetovanje i „gledanje” originala, ako tuženik je tužio ili na drugi način pozvani da odgovore za naknadu štete.

Medicinsko osoblje bolnice, za statističke, epidemiološke i znanstvene svrhe, može konzultirati liječnika rekord u odnosu na povjerljivost i anonimnost zainteresirane strane.

Dodaj komentarz