Polski Instytut Kształcenia Optyków – synergia biznesu z nauką – Doktor Marchewka

Rate this post

Opublikowano: 28 stycznia 2016

Odpowiedzialność biznesu to  współdziałanie ze wszystkimi partnerami społecznymi, które ma na celu poprawę sytuacji ekonomicznej, społecznej lub wypracowaniu nowych rozwiązań służących ogółowi społeczeństwa. 

Doświadczenie zdobyte w trakcie tworzenia sieci salonów optycznych Doktor Marchewka, uzmysłowiło nam, że lokalny, regionalny i krajowy system edukacji nie przygotowuje wystarczającej liczby pracowników, którzy posiadają doświadczenie do pracy w branży optycznej. Jednocześnie, jako pracodawca obserwujemy duży odsetek młodych ludzi, którzy nie wiedzą, jaką drogę kariery zawodowej wybrać, lub wybrali ją nie zgodnie z trendami rynku pracy. 

Polski Instytut Kształcenia Optyków to unikatowa jednostka szkoleniowa, która gwarantuje studentom powiązanie wiedzy merytorycznej z praktyką zawodową. Tak efektywne połączenie dydaktyczne zapewnia jej stała współpraca z salonami optycznymi Doktor Marchewka, które dodatkowo gwarantują absolwentom zatrudnienie w zawodzie. Jest to jedyna taka szkoła w całej Europie. 

Ponadto w trakcie nauki w Polskim Instytucie Kształcenia Optyków słuchacze mają zapewnione staże w sieci salonów Doktor Marchewka, gdzie szkolą się pod okiem doświadczonych specjalistów. Taka forma nauczania daje im gwarancję perfekcyjnego przygotowania do państwowego egzaminu 
i przyszłej pracy zawodowej. A zapotrzebowanie na specjalistów z tej branży powiększa się adekwatnie do szybkiego wzrostu liczby Polaków cierpiących na wady wzroku.

This is map - health blog