Aids2020, pozostań w kontakcie ze zdrowiem

Nie dla palenia i alkoholu Szkody związane z tytoniem i alkoholem są dobrze znane. Od problemów sercowo-naczyniowych po ryzyko zachorowania na większość nowotworów – istnieje wiele powodów, aby rzucić palenie i wcale nie jest za późno na rozpoczęcie nowego, modelowego stylu życia. Podobnie przesadzanie z alkoholem zagraża dobremu samopoczuciu, a także zwiększa ryzyko nierozważnego zachowania. Wizyta u lekarza jest zawsze przydatnym pierwszym krokiem.

Pozostań w kontakcie z naturą W zgiełku miasta łatwo zapomnieć, jak ważny jest kontakt z naturą, która relaksuje i sprzyja wewnętrznemu spokojowi. Nawet 20-minutowy spacer po parku pomoże poprawić wydajność naszego mózgu, a co za tym idzie, elastyczność skupienia uwagi, także ze względu na zmniejszenie nerwowości.

Zadbaj o swój umysł Problem stulecia polega na poszukiwaniu najlepszej równowagi pomiędzy pracą, rodziną i obowiązkami osobistymi. Tylko w ten sposób możemy ograniczyć stres, a dodatkowo zachować zdrowie z psychologicznego punktu widzenia. Oprócz energii poświęcanej na pracę nie powinniśmy zaniedbywać odrobiny relaksu: oswoić swoje hobby i zajęcia oraz spędzić czas z ludźmi, przy których czujemy się dobrze.

Okresowo badaj swoje samopoczucie – aids2020

Okresowo badaj swoje samopoczucie Okresowe kontrole u lekarza i coroczne badania krwi to część badań kontrolnych, które każdy powinien wykonywać, aby obserwować swoje samopoczucie i cennych sojuszników w celu zapobiegania nawet poważnym dolegliwościom.

Dlaczego zdrowie psychiczne jest ważne? Zdrowie psychiczne jest integralną częścią dobrego samopoczucia i dobrego samopoczucia, pozwalającą ustalić, jak oczekujemy, jak naprawdę się czujemy i zachowujemy pod względem psychologicznym, emocjonalnym i społecznym.

Okresowo badaj swoje samopoczucie - aids2020Jest to aspekt zwykle pomijany czyli aids2020, jednak w rzeczywistości może mieć głęboki wpływ na wszystkie obszary naszego życia: zdrowie psychiczne wpływa na sposób, w jaki radzimy sobie ze stresem, realizujemy swoje talenty, odnosimy się do innych i podejmujemy decyzje, a także na bycie podstawowym dla rozwoju osobistego.

Biorąc pod uwagę rolę, jaką odgrywa zdrowie psychiczne, bardzo ważna może być obrona i poprawa dobrostanu psychicznego poprzez zastosowanie odpowiednich środków. Ponadto, ponieważ zupełnie inne okoliczności mogą mieć wpływ na Twoje samopoczucie psychiczne, zwrócimy uwagę na czynniki i oznaki zagrożenia, które mogą wskazywać na cierpienie, a nie na wszystkie zalety jego największego nasilenia.

Pamiętać o aids2020! Dobre samopoczucie psychiczne leży u podstaw naszych indywidualnych i zbiorowych umiejętności dokonywania wyborów, konstruowania relacji i kształtowania świata, w którym żyjemy.

Czynniki ryzyka złego samopoczucia psychicznego

Dobrostan psychiczny jest opisywany jako stan dobrego samopoczucia, dzięki któremu dana osoba jest w stanie radzić sobie z normalnymi stresami życiowymi. Status ten pozwala Ci produktywnie pracować i znacząco przyczyniać się do rozwoju Twojej okolicy. Istnieje jednak wiele okoliczności, które mogą mieć wpływ na Twoją zdolność radzenia sobie z pewnymi korektami lub „nieoczekiwanymi sytuacjami”. Na przykład możesz mieć do czynienia z trudną sytuacją, przypominającą próbę poradzenia sobie z ciągłą chorobą, opiekowanie się chorym krewnym lub radzenie sobie z problemami finansowymi. Stan rzeczy może osłabić i przerosnąć zdolność radzenia sobie, co może skutkować gorszym samopoczuciem psychicznym.

Co negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne?

Czynniki wymienione poniżej mogą mieć wpływ na samopoczucie psychiczne i mogą zwiększać ryzyko wystąpienia problemów psychologicznych:

Środowisko a aids2020: Znaczący wpływ na dobrostan psychiczny ma zwyczajowe otoczenie, do którego jednostka nie ma dostępu. Niekorzystne warunki środowiskowe mogą mieć niekorzystny wpływ na samopoczucie psychiczne. Na przykład warunki klimatyczne mogą mieć wpływ na wzrost liczby samobójstw; podobnie, bezpośrednie doświadczenie katastrof może zwiększyć ryzyko wystąpienia zespołu stresu pourazowego (PTSD). W niektórych przypadkach zanieczyszczenie powietrza może mieć odwrotny wpływ na objawy melancholii. I odwrotnie, życie w optymistycznym otoczeniu społecznym może zapewnić ochronę w obliczu problemów psychologicznych.

 • Biologia: konstrukcja biologiczna danej osoby (geny, neuroprzekaźniki itd.) może wpływać na stan dobrego samopoczucia psychicznego. Na przykład odkryto, że wśród członków tego samego gospodarstwa domowego występuje szereg zaburzeń psychicznych. Ucieleśniają one takie sytuacje, jak autyzm, dysfunkcja nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, dysfunkcja afektywna dwubiegunowa, depresja i schizofrenia.
 • Styl życia: Zachowania i nawyki mogą mieć wpływ na samopoczucie psychiczne. Palenie, nieuregulowana dieta, spożywanie alkoholu, używanie substancji psychoaktywnych i ryzykowne zachowania seksualne mogą powodować urazy psychiczne i predysponować do problemów odpowiadających rozpaczy.
 • Trauma lub molestowanie w dzieciństwie: Kiedy małe dziecko doświadcza przemocy fizycznej, napaści na tle seksualnym, przemocy emocjonalnej lub zaniedbania w okresie dorastania, może to prowadzić do poważnego cierpienia psychicznego i emocjonalnego. Nadużywanie zwiększa ryzyko narastania problemów psychologicznych odpowiadających depresji, stanom lękowym, PTSD lub problemom osobowości.

Znaki, na które należy zwrócić uwagę – pamiętaj o aids2020. Problemy ze zdrowiem psychicznym: jakie są objawy? Kiedy zdrowie psychiczne jest zagrożone, nie zawsze jest to widoczne dla osoby lub osób w jej otoczeniu. Istnieje jednak kilka sygnałów ostrzegawczych, na które należy zwrócić uwagę, a które mogą oznaczać niekorzystne zmiany w Twoim samopoczuciu. Te ucieleśniają:

 • Zmiana nawyków żywieniowych, zarówno tych dodatkowych, jak i niedoborowych
 • Zauważalne zmniejszenie poziomu mocy
 • Bądź wyjątkowo samotny i unikaj innych
 • Mając ciągłe poczucie beznadziejności
 • Spożywanie alkoholu, tytoniu lub innych substancji w większym stopniu niż tradycyjne
 • Doświadczasz niewyjaśnionego zamieszania, złości, poczucia winy lub strachu
 • Manifestuje poważne wahania nastroju
 • Wchodzenie w konflikt z domem i przyjaciółmi
 • Myślenie o wyrządzeniu sobie krzywdy lub wyrządzeniu krzywdy innym
 • Brak możliwości łatwego wykonywania codziennych czynności
 • Korzyści dobrego zdrowia psychicznego. Jeśli ma to wpływ na dobrostan psychiczny, może to wywołać niekorzystne zachowania, które mogą nie tylko wpływać na zdrowie prywatne, ale mogą nawet zagrażać relacjom z innymi.Co negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne?

Poniżej znajdują się główne zalety dobrego samopoczucia psychicznego. Podwyższona zdolność radzenia sobie ze stresorami życiowymi. Kiedy stany psychiczne i emocjonalne są najwyższe, wyzwania życiowe mogą być łatwiejsze do pokonania. Tam, gdzie można było zastosować alkohol lub narkotyki, izolację, napady złości lub bójki w celu rozwiązania sporów w związkach, kwestii finansowych, wyzwań w pracy i różnych punktów życia, stabilne nastawienie może sprzyjać zdrowszym mechanizmom radzenia sobie.

Konstruktywny obraz siebie

Dobre samopoczucie psychiczne jest silnie powiązane z prywatnymi uczuciami na swój temat. Ogólny dobrostan psychiczny wpływa na poczucie własnej wartości i zazwyczaj pewność siebie jest często dobrym wskaźnikiem zdrowego stanu psychicznego. Osoba, której zdrowie psychiczne kwitnie, ma skłonność do koncentrowania się na tych cechach i na ogół będzie przejawiać ambicje prowadzenia zdrowego i radosnego życia.

Zdrowsze relacje z aids2020. Jeśli Twoje samopoczucie psychiczne jest dobre, być może będziesz w stanie lepiej ofiarować rodzinie i przyjaciołom czas, miłość i pomoc. Kiedy nie jesteś w trudnej sytuacji emocjonalnej, łatwiej będzie ci się przedstawić i wesprzeć osoby, na których ci zależy.

Lepsza produktywność. Radzenie sobie z rozpaczą lub innymi zaburzeniami zdrowia psychicznego może wpłynąć na poziom Twojej produktywności. Kiedy czujesz się silny psychicznie, zwykle masz tendencję do poczucia, że jesteś zdolny do bardziej efektywnej pracy i zapewniania lepszej jakości pracy.

Wyższa, wysoka jakość życia

Gdy dobrostan psychiczny będzie się poprawiał, jakość Twojego życia może się poprawić. Może to ustąpić miejsca np. nowym hobby, chęci nawiązania nowych znajomości czy wyjazdów do nowych miast. Co robić ? Jak zadbać o dobrostan psychiczny i dobre samopoczucie. Ponieważ zdrowie psychiczne jest tak istotne dla ogólnego dobrego samopoczucia, niezwykle ważne jest, aby sobie z nim poradzić. Aby zachować dobre samopoczucie psychiczne, konieczne może być wprowadzenie i dostosowanie praktyk życiowych, na przykład:

 • Wsiądź do wspólnego pociągu
 • Priorytetem każdego dnia jest odpoczynek i sen
 • Spróbuj medytacji
 • Dowiedz się, jak radzić sobie z wyzwaniami wszystkich czasów
 • Utrzymuj kontakt z bliskimi
 • Zachowaj optymistyczne podejście do życia

Innym potwierdzonym sposobem na poprawę i utrzymanie dobrego samopoczucia psychicznego jest kierowanie przez eksperta. Psychoterapia może na przykład uczyć zdrowszych metod współpracy z innymi i mechanizmów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Terapia może również pomóc Ci uporać się z niektórymi negatywnymi zachowaniami i dać Ci narzędzia do wprowadzenia konstruktywnych zmian w swoim życiu.