KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU

0
3.4/5 - (11 votes)

REFERENTNI CENTAR ZA ALKOHOLIZAM
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske
REFERENTNI CENTAR ZA OVISNOSTI O DROGAMA
Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

Klinika za psihijatrijuKlinika za psihijatriju, Kliničke bolnice «Dom» ugledna je psihijatrijska ustanova s dugom tradicijom. Klinika je jedan je od najstarijih psihijatrijskih odjela koji djeluju pri bolnicama općeg tipa u našoj domovini.
Osnovana je 1939. godine, a prvi predstojnik bio je prof.dr. Josip Glaser koji je specijalističko obrazovanje iz neuropsihijatrije stekao u uglednoj neuropsihijatrijskoj klinici u Zürichu kod glasovitog Eugena Bleulera i prenio u našu sredinu tradiciju klasične europske psihijatrijske škole.

Danas je Klinika za psihijatriju, Kliničke bolnice «Sestre milosrdnice» suvremena ustanova koja djeluje u skladu sa svjetskim trendovima u psihijatriji, kako u dijagnostici i liječenju svih skupina psihijatrijskih poremećaja tako i u znanstvenom radu.
U Klinici djeluje sedam doktora znanosti (od kojih je 1 redoviti profesor u trajnom zvanju, 1 redoviti profesor, 1 izvanredni profesor, 1 docent te 1 znanstveni suradnik), dva magistra znanosti, te još devet specijalista psihijatrije te tri specijalizanta psihijatrije. Osim visoko obrazovanih zdravstevih djelatnika u klinici radi 3 psihologa, 5 socijalnih radnika, 3 defektologa, 1 glazboterapeut, 1 radni terapeut,16 viših medicinskih sestara, 43 medicinske sestre te administrativno i pomoćno osoblje. Klinika je jedina psihijatrijska klinika u našoj zemlji koja obuhvaća sve segmente suvremene psihijatrijske zdravstvene zaštite. Tako na kliničkim odjelima psihijatrijskog pojačanog nadzora, kliničke psihijatrije, socijalne psihijatrije, alkoholizma, ovisnosti o drogama, psihofarmakologije i liaizonske psihijatrije godišnje se zbrine oko 1300 bolesnika.
U okviru Klinike djeluje i najstarija dnevna bolnica u našoj zemlji koja se sastoji iz tri segmenta, psihijatrijske dnevne bolnice, dnevne bolnice ovisnosti o alkoholu i dnevne bolnice ovisnosti o drogama gdje se godišnje liječi oko 700 bolesnika. Također neizostavni dio Klinike čini i poliklinika u kojoj se godišnje zbrine oko 20.000 bolesnika, konzilijarno se na drugim Klinikama bolnice godišnje pregleda oko 850 bolesnika. U hitnoj ambulanti Klinike, koja radi 24 sata, godišnje se zbrine oko 3000 bolesnika. Osim uobičajenog, stručnog rada, u klinici se intenzivno odvija znanstveno-istraživački rad te nastava za studente Stomatološkog i Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
U Klinici se provodi i poslijediplomska nastava i izobrazba liječnika na specijalizaciji iz psihijatrije i drugih specijalnosti kojima je u programu psihijatrijska edukacija. U okviru Klinike djeluju i dva referentna centra Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Referentni centar za alkoholizam te Referentni centar za ovisnosti o drogama. Referentni centar za alkoholizam je prvi osnovani referentni centar iz područja psihijatrije u Republici Hrvatskoj. Razvijena je bogata suradnja sa sličnim institucijama u zemlji i inozemstvu u okviru čega je Klinika organizirala više domaćih i međunardonih stručno-znanstvenih skupova (3. i 6. Alpe-Adria conference).
Klinika izdaje međunarodni znanstveni časopis «Alcoholism» citiran u više međunarodnih baza podataka (Biological abstracts/BIOSIS, Excerpta medica/EMBASE, Psych Info, SCOPUS, Sociological abstracts, ETOH, Addiction research).
Na Klinici se odvija intenzivan znanstveno-istraživači rad a intenzitet tog rada nabolje prikazuju brojne publikacije koje su izdali djelatnici Klinike. U zadnjih pet godina je na Klinici tako napisano više knjiga i udžbenika te su djelatnici Klinike objavili više od 150 znastvenih i stručnih radova u znanstvenim časopisima.