Klinika – Doktor Marchewka

Rate this post

Już od 25 listopada zapraszamy do Kliniki Wzroku.

Na przestrzeni 300m2 znajdują się specjalistyczne gabinety wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, poradnia terapii widzenia oraz salon sprzedaży z wydzieloną częścią dla najmłodszych.

Klinika Wzroku zapewni pomoc w zakresie właściwego widzenia. Na miejscu czekają na Państwa specjaliści w optyce: optometryści, ortoptystyści oraz okuliści, dzięki czemu w jednym miejscu otrzymają Państwo pomoc i wszystkie informacje na temat stanu Waszego wzroku. Zespół Kliniki Widzenia będzie diagnozował wady i problemy w funkcjonowaniu układu wzrokowego a następnie korygował, prowadził rehabilitację wzrokową i dobierał odpowiednie rozwiązania optyczne.

KOMPsuplementSOWA POMOC W KLINICE

W dzisiejszych czasach problemy z widzeniem dotyczą większości z nas, w tym coraz częściej dzieci. Wynika to ze sposobu naszego życia i rozwoju technologii. O problemach widzenia wiemy już niemal wszystko – przebadaliśmy bowiem ponad 150 000 Pacjentów.

Do naszych gabinetów zgłaszają się osoby z różnymi problemami wzrokowymi gdzie bardzo często potrzebna jest pomoc więcej niż jednego specjalisty. Nasza Klinika Wzroku jest odpowiedzią na te potrzeby. Jest to centrum diagnostyki wad wzroku i problemów w funkcjonowaniu układu wzrokowego, gdzie oferujemy kompsuplementsową pomoc. Jest to jedno z pierwszych takich miejsc w Polsce, gdzie brakuje wykwalifikowanych specjalistów a na badania w ramach NFZ czeka się bardzo długo.

OFERTA KLINIKI WZROKU

Usługi:

 • Bezpłatne badania optometryczne Pacjentów od 16 roku życia. Więcej o badaniu na: doktormarchewka.com/badanie-wzroku/
 • Badania ortoptyczne dzieci od 4 roku życia. Więcej o badaniu na: doktormarchewka.com/badania-ortoptystyczne-dzieci/
 • Dobór korekcji okularowej we wszystkich typach wad wzroku
 • Dobór miękkich soczewek kontaktowych
 • Terapia widzenia dla dorosłych i dzieci – diagnoza i rehabilitacja zaburzeń pracy układu wzrokowego
 • Sensomotoryczna terapia widzenia dla dzieci

Na nasz dobry wzrok składa się nie tylko dobra ostrość widzenia. Oprócz zdolności ostrego widzenia nasz wzrok posiada ponad 20 innych zdolności. W trakcie pracy tego skomplikowanego procesu jakim jest nasze widzenie może pojawić się wiele zaburzeń. Korygowanie działania układu wzrokowego może odbywać się na różne sposoby. Jednym z nich jest terapia widzenia.

NASI SPECJALIŚCI W KLINICE

Optometrysta – specjalista w zakresie diagnozowania i korygowania wad wzroku

 • diagnozuje wady widzenia: krótkowzroczność, dasuplementowzroczność, astygmatyzm, prezbiopia jak i zaawansowane, złożone dysfunkcje wzrokowe: zezy jawne i ukryte, różnowzroczność, problemy z akomodacją i jej sprawnością, konwergencją, dywergencją, ruchomością gałek ocznych
 • dobiera pomoce wzrokowe-okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe
 • przeprowadza optometrystyczne badania wzroku dorosłych i młodzieży od lat 16
 • przeprowadza terapie widzenia u dorosłych

Ortoptysta – specjalista w zakresie diagnozowania i korygowania wad widzenia obuocznego oraz prowadzenia ćwiczeń wzrokowych

 • diagnozuje wady widzenia, podstawowe: krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm i różnowzroczność
 • diagnozuje wszystkie postacie zezów, a także innych problemów związanych z ustawieniem i ruchliwością gałek ocznych
 • określa problemy z akomodacją i jej sprawnością, konwergencją, dywergencją
 • planuje i prowadzi trening wzrokowy
 • planuje ćwiczenia pleoptyczne i ortoptyczne
 • dobiera pomoce wzrokowe-okulary korekcyjne, soczewki kontaktowe lub korekcje pryzmatyczną
 • prowadzi badania ortoptystyczne dorosłych i dzieci od 6 roku życia

Okulista – doradca, specjalista w diagnozowaniu i leczeniu chorób układu wzrokowego

 • pierwszy kontakt w nagłych przypadkach: urazy, ciała obce, alergie
 • leczy choroby narządu wzroku
 • przeprowadza zabiegi narządu wzroku
 • diagnozuje podstawowe wady wzroku u dorosłych i dzieci

TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI I DOROSŁYCH

Na nasz dobry wzrok składa się nie tylko dobra ostrość widzenia. Oprócz zdolności ostrego widzenia nasz wzrok posiada ponad 20 innych zdolności. W trakcie pracy tego skomplikowanego procesu jakim jest nasze widzenie może pojawić się wiele zaburzeń. Korygowanie działania układu wzrokowego może odbywać się na różne sposoby. Jednym z nich jest terapia widzenia.

Terapia widzenia zajmuje się rehabilitacją zaburzeń, których nie można skorygować przy pomocy okularów, soczewek kontaktowych lub zabiegów chirurgicznych. Bardzo często jest alternatywą dla zabiegu operacyjnego w przypadku zezów. Może też odpowiadać za przygotowanie pacjenta do zabiegu oraz rehabilitacje po jego wykonaniu.

Wykorzystujemy ją nie tylko w przypadkach trudnych zaburzeń, czasem chcemy wyeliminować proste ale uporczywe dolegliwości takie jak przemęczenie i brak wydajności oczu w pracy.

Terapia widzenia pomaga w usprawnianiu, rozwijaniu oraz trenowaniu umiejętności posługiwania się wzrokiem. Dzięki terapii widzenia widzimy lepiej, postrzegamy szybciej, czytamy bez zmęczenia, stabilnie utrzymujemy ostrość widzenia. Zyskujemy nie tylko czas, ale komfort i owocność naszej pracy lub wypoczynku. Terapia w zasadzie ćwiczy nie tylko oczy, ale i mózg pacjenta wskazując nowy sposób patrzenia. Podczas treningu wzrokowego uczymy się świadomie używać swoich oczu. W przypadku dzieci włącza osłabiony wzrok i pobudza rozwój prawidłowego widzenia.

JAK WYGLĄDA TERAPIA WIDZENIA?

Zanim rozpoczniemy terapię musimy w pełni zdiagnozować stan wzroku pacjenta. Rozpoczynamy zatem od dokładnego badania optometrycznego, ortoptycznego i okulistycznego.

W trakcie tych badań oceniana jest m.in.:

 • Ostrość wzroku
 • Dno oka
 • Ruchy oczu
 • Sprawność pracy układu wzrokowego
 • Zakres pracy układu wzrokowego

Po postawieniu diagnozy w zależności od problemu wzrokowego planowany jest harmonogram spotkań z specjalistą który będzie tą terapię wzrokową przeprowadzał. Na spotkaniach pacjent uczy się wykonywać szereg ćwiczeń które mają zapewnić poprawę / rehabilitację jego układu wzrokowego. Ilość oraz częstotliwość tych ćwiczeń jest dopasowywana do każdej osoby indywidualnie. Część ćwiczeń przeznaczona jest tylko i wyłącznie do wykonywanie pod okiem specjalisty. W niektórych przypadkach zlecane są także ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu.

Terapia obejmuje stymulowanie widzenia poprzez:

 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych, związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych
 • rozwijanie pojęć i pamięci wzrokowej
 • rozwijanie wyższych sprawności wzrokowych (np. widzenie przestrzenne)

CO POTRZEBNE JEST DO WYKONANIA TAKIEJ TERAPII?

Do przeprowadzenia terapii widzenia możemy wykorzystać różne narzędzia. Od najprostszych, takich jak np. dwa długopisy lub dwa palce ustawione jeden za drugim, czy koraliki na sznurku poprzez bardziej specjalistyczne tranglify, wektogramy, filtry barwne, flipery: soczewkowe, pryzmatyczne, polaryzacyjne, barwne, czy różnego rodzaju stereoskopy, cheiroskopy, „linijki aperturowe” itp., po programy komputerowe.
Nawet najprostsza kolorowanka może stać się narzędziem do terapii widzenia w przypadku problemów z niedowidzeniem.

KOMU ZALECANA JEST TERAPIA WIDZENIA?

Terapia widzenia zalecania jest wszystkim osobom które mają problemy z sprawnym działaniem układu wzrokowego. Możliwych problemów jest wiele i to do specjalisty należy decyzja czy dany problem może być taką terapią rozwiązany.
Pewne dolegliwości będą sugerować możliwość obecności problemu z pracą układu wzrokowego.

Jeśli zauważasz u siebie:

 • zmęczenie, bóle głowy i oczu przy wykonywaniu pracy z bliska,
 • senność pojawiającą się w trakcie czytania lub innego wysiłku wzrokowego z bliska,
 • okresowe zamazywanie lub/i dwojenie obrazu,
 • problemy z ruchomością i ustawieniem gałek ocznych,
 • dyskomfortem przy prowadzeniu samochodu po zmroku,
 • nie zauważaniem efektów 3D na filmie w kinie lub bólami głowy po obejrzeniu takiego filmu.

Terapia widzenia może być rozwiązaniem Twojego problemu. Ograniczenie niektórych funkcji wzrokowych będzie miało przełożenie na możliwość wyboru kariery zawodowej. Jednym z takich parametrów jest widzenie obuoczne które określa przydatność zawodową do wielu stanowisk pracy (np. pilot).

Natomiast jeśli zauważasz u swojego dziecka:

 • zezowanie, częste mruganie i pocieranie oczu,
 • przechylanie głowy, zbliżanie się lub zakrywanie jednego z oczu w trakcie czytania,
 • niechęć do czytania
 • kłopoty z koncentracją,
 • potykanie się,
 • niechęć do sportów i zabaw ruchowych.

Powinieneś wybrać się z dzieckiem do specjalisty bo jemu też może być potrzebna terapia widzenia. Dzieci najczęściej nie wiedzą, że źle widzą. Nie mają one porównania co do tego jak powinny widzieć. Zatem prawdopodobnie nie zgłoszą nam, że mają problem. Będzie się objawiało to w ich zachowaniu. Będą unikać wykonywania rzeczy które z powodu złej jakości widzenia lub innych problemów wzrokowych mogą im sprawiać trudność.

SENSORYCZNA TERAPIA WIDZENIA DLA DZIECI

Dla dzieci, oprócz klasycznej terapii widzenia, dedykowana jest także sensomotoryczna terapia widzenia.

Jest to typ terapii który jest nadal rzadkością w Polsce. Program kierowany jest do dzieci mających kłopoty czytaniem, pisaniem i liczeniem, z rozumieniem treści suplementcji, mających słabą koordynację wzrokowo-ruchową i niedostatecznie wykształconą pamięć wzrokową, słuchową oraz motoryczną, borykających się z dyssuplementsją albo z dyspraksją, czyli trudnościami w planowaniu motorycznym. Korzyści takiej terapii jest bardzo wiele. Dziecko przede wszystkim wyraźniej widzi, zwiększa się u niego ruchomość mięśni gałek ocznych, poprawia widzenie obuoczne. Indywidualny program ćwiczeń pozwala doskonalić umiejętności skupiania wzroku na aktywności. Znacznie niweluje trudności w uczeniu się, m.in. w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu, usprawnia korelację wzrokowo-manualną i doskonali sprawność ręki, orientacja prawa-lewa, uczy wykonywania czynności motorycznych w określonym rytmie. Po zakończeniu terapii rodzice otrzymują od specjalistów wskazówki dotyczące dalszej pracy z dzieckiem w domu oraz przystosowania otoczenia dziecka do jego możliwości wzrokowych.

Terapia jest pomocna w przypadku zaburzeń:

 • koncentracji uwagi
 • problemów wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania aparatu wzrokowego, takich jak:
  • bóle głowy,
  • podwójne widzenie,
  • rozmazywanie widzianego obrazu,
  • niedowidzenie,
  • zaburzenia motoryki gałek ocznych, w tym funkcji wzrokowych
 • nieprawidłowo rozwinięte widzenie obuoczne

Program obejmuje:

 • diagnostykę funkcji wzrokowych oraz percepcji wzrokowej
 • kompsuplementsową terapię opartą na nabywania umiejętności wzrokowych i sensoryczno-motorycznych
 • integrowaniu tych informacji, aby w konsekwencji dziecko potrafiło jak najlepiej wykorzystywać wzrok w codziennym funkcjonowaniu oraz w szkole

KIEDY NAJLEPIEJ PRZEPROWADZIĆ TERAPIĘ WIDZENIA?

Działanie układu wzrokowego kształtuje się w pierwszych latach życia. Bardzo ważne jest kontrolowanie wzroku już od najmłodszych lat gdyż zaniedbania w tym okresie będą miały poważne skutki. Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza tym lepsze uzyskamy efekty terapii. Jednak właściwie opracowane i wykonywane ćwiczenia w terapii wzrokowej mogą rozwiązać wiele problemów z widzeniem nawet u osób dorosłych i w wieku podeszłym. Potrzebny będzie wtedy większy nakład pracy i czasu. Można zatem powiedzieć że terapia widzenia nie ma ograniczeń wiekowych.

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z PRZEPROWADZENIA TERAPII WZROKOWEJ?

 • poprawa funkcji wzrokowych
 • usprawnianie funkcjonalnego widzenia
 • poprawa ruchomości mięśni gałko-ruchowych
 • usprawnianie widzenia obuocznego
 • doskonalenie umiejętności skupiania wzroku na aktywności
 • wspomaga naukę szkolną, w znaczący sposób niweluje trudności w uczeniu się
 • wpływa na poprawę umiejętności czytania oraz rozumienie czytanego tekstu
 • doskonali pamięć wzrokową, słuchową oraz motoryczną
 • doskonali umiejętność wykonywania czynność manualnych pod kontrolą wzrokową
 • usprawnia korelację wzrokowo – manualną
 • doskonali sprawność ręki
 • pomaga podczas nauki czynności motorycznych ( planowania motorycznego) – etap w którym kontrola wzrokowa odgrywa bardzo ważną rolę!
 • rozwija myślenie kierunkowe oraz relacje przestrzenne, orientacja prawa-lewa
 • uczy wykonywania czynności motorycznych w określonym rytmie

JAK SZYBKO WIDOCZNE/ZAUWAŻALNE SĄ EFEKTY?

Zawsze jest to kwestią indywidualną jednak jeżeli zaburzenia nie są duże to już po pierwszych seriach ćwiczeń pacjent będzie odczuwał pozytywną poprawę. W przypadku większych zaburzeń terapia prowadzona jest tak długo aż uzyskamy najlepszy możliwy efekt. Może to nawet trwać kilka lat.

CO MA WPŁYW NA EFEKT TERAPII?

Oczywiście typ zaburzania, zaangażowanie i systematyczność pacjenta. Jeżeli osoba nie będzie wykonywać zaleconych ćwiczeń nie uzyskamy poprawy. Duże znaczenie ma też to jak szybko został wykryty problem oraz jaki jest wiek pacjenta.
Musimy wiedzieć, że terapia widzenia nie jest prosta listą narzędzi i technik. Efekty takiej terapii osiągane są w procesie terapeutycznym którego efektywność zależna jest od specjalisty – zestawu ćwiczeń jakie przygotował oraz zaangażowania pacjenta (bądź dziecka i jego rodziców). Bez kontroli specjalisty nie powinniśmy wykonywać ćwiczeń które są ogólnie uznawane w Internecie za dobroczynne dla naszego wzroku gdyż mogą utrwalić wywołać nieprawidłowe jego działanie.

CO ROBIMY PO ZAKOŃCZONEJ TERAPII?

Po zakończeniu terapii z zadowalającymi efektami dla specjalisty i pacjenta osoba dalej w domu wykonuje ćwiczenia które pozwolą na zachowanie wypracowanego wyniku. Obowiązują pacjenta także kontrolne badanie wzroku minimum co 6-12 miesięcy.

Cennik Kliniki Wzroku dostępny jest TUTAJ

KONTAKT

Klinika Wzroku Doktor Marchewka Marynarska 15 (budynek New City) 02-674 Warszawa

TEL: 728 301 805

[email protected]

This is map - health blog