7th LJUDEVIT JURAK INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON COMPARATIVE PATHOLOGY

Rate this post

PROGRAM

 • Drago nam je što smo Vas, kao i Vaše suradnike, pozvali na ovaj seminar
 • Prof. Prof. dr. Križan Čuljak dr. Mladen Belicza

Organizacijski odbor

Šef države: prof. dr. Mladen Belicza

“Ljudevit] urak” Znanstveni odjel Patologije Bolnica “Sestre milosrdnice”, 10000 Zagreb, Vinogradska c. 29 Hrvatska

Dopredsjednik: prof.dr. Križan Čuljak

Zavod za opću patologiju kao i patološku morfologiju Veterinarskog fakulteta, 10000 Zagreb, Heinzelova 55, Hrvatska Asistent: mr. sci. Drinko Baličević Tel/ fax: 385-01-572-892

Znanstveni odbor

 • Prof. dt E Silvestri (Italija) Prof. dr. Ž. Dolinar (Švicarska).
 • prof. dr. M. Štulhofer (Hrvatska) dr. W Walkiewicz (Poljska).
 • prof. dr. K. Lapis (Mađarska) dr. H. G. Fassbender (Njemačka).
 • prof. dr. M. Lielicza (Hrvatska) dr. K. Čuljak (Hrvatska).
 • prof. dr. A. Pirkić (Hrvatska) dr. D. Ferluga (Slovenija).
 • prof. dr. Z. Bidin (Hrvatska) dr. L. Šenk (Slovenija).
 • prof. dr. Z. Kusić (Hrvatska) dr. Jasna Talan-Hranilović (Hrvatska).
 • Područje održavanja seminara Mjesto održavanja seminara.

GALERIJA MIMARA, ZAGREB, F. ROOSEVELTA 5.

RUTINSKI PROGRAM PREDAVANJA.

 • U petak, 7. lipnja 1996.
 • 9.00 Otvaranje događaja.
 • Memorijalni razgovori.

9.15 Silvestri F, Pavletić N, Bussani R, (Trst): Krvni ugrušak pluća u obdukcijama: Epidemiološka istraživačka studija.

Plućna embolija na obdukciji: epidemiološka analiza.

 • 9.30 Bussani R, Mannone T, Silvestri F (Trst): Ruptura srca kao neuobičajen problem miokarditisa.
 • Srčana suza kao neobičan problem miokarditisa.
 • 9.40 Izlet Pauza za kavu Patološka morfologija bolesti ljudi i životinja.
 • Patološka morfologija bolesti ljudi i životinja.
 • Predsjedatelji: J. Talan-Hranilović, K. Čuljak, D. Ferluga.

12.30 Bratulić M, Artuković B, Grabarević Ž, Marinculić A, Čuljak K (Zagreb): Some pathomorphological, parasitological, biochemical and also hematological facets of sheep condition in Lika. Some pathomorphological, parasitological, biochemical and hematological facets of the sheep disease in the Lika area.

 • 12.40 Pirkić A, Krušlin B, Matković M, Klarić P, Hodek B (Zagreb): Immunohistochemistry of proliferative antigen expression in key mucosal borderline ovarian tumors.
 • 12.50 Kralj E, Kavčić B, Zatler S, Avžner J, Osole M, Tkalec Z, Fludernik B, Vučaj A, Šibli T (Celje): Colon cancer in Celje area: Retrospective clinicopathological research study.
 • 12.50 Conversation and also stop briefly Iatrogenic, speculative and ecological pathology.
 • Iatrogenic, experimental and ecological pathology.

Chairs: Ž. Ferenčić, L. Šenk, S. Ćurić.

 1. 10,00 Ferenčić, Ž (Zagreb): Apoptoza kao biološka senzacija. Apoptoza kao biološka senzacija.
 2. 10,20 Krušlin, B (Zagreb): Apoptoza tijekom neurogeneze. Apoptoza tijekom neurogeneze.

10.30 Ožegović M, Talan-Hranilović J (Zagreb): Apoptoza u benignim gliomima kao i metastatskim tumorima uma. Apoptoza u benignim gliomima i također metastatskim kvržicama mozga.

10.40 Mijić A, Ferenčić Ž, Belicza M, Fučić Štefulj A, Radošević S, Bekavac Bešlin M, Georgijević A (Zagreb): Apoptoza u polipsima i karcinomima želuca. Apoptoza kod želučanih polipa kao i kod karcinoma.

10.50 Šarčević B, Belicza M (Zagreb): Apoptoza kao specifikacija rasta kvržica debelog crijeva te također hormonski ovisnih i hormonski neovisnih tumora. Apoptaza kao parametar rasta izraslina debelog crijeva, kao i kvržica ovisnih o hormonskom agensu i hormonski neovisnih kvržica.

11.00 Heinzel R, Baličević D, Belicza M (Zagreb): Dužnost apoptoze kod raka prostate. Dužnost apoptoze u karcinogenezi raka prostate. Veljača M, Glojnarić I, Ševeljević D, Ferenčić Ž (Zagreb): APOPTOZA B-STANICA PANKREATSKE B-STANICA U ŠTAROVA BAVILA SE ALOKSANOM.

11.10 Razgovor i pauza za kavu.

 • Stolice: Ž. Grabarević, A. Pirkić, B. Šoštarić.
 • 11.30 Hemoroidi A (Zadar): Karcinosarkom maternice. Izvješće o situaciji. Karcinosarkom maternice. Izvješće o instanci.
 • 11.40 Lipej Z, Šoštarić B (Zagreb): Neki komparativni aspekti želučanog apscesa u ljudi i svinja. Neki usporedni aspekti ljudskog i svinjskog apscesa.

11.50 Černe M (Ljubljana): Morfometrijska istraživanja tankog crijeva kod poremećaja malapsorpcije odbijenih svinja. Morfometrijska analiza tankog crijeva u sindromu malapsorpcije obeshrabrenih svinja.

12.00 Karačić T, Čuljak K, Sabočanec R, Lipej Z (Zagreb): Patohistološki nalazi u plućima pasa kućnih ljubimaca različite dobi s područja grada Zagreba. Patohistološka istraživanja u plućima kućnih ljubimaca različite dobi u Zagrebu.

 • 12.10 Mrše M, Sabočanec R, Čuljak K, Žurić M (Zagreb): Patohistološke prilagodbe u jetri ovaca različitih dobi i pasmina. Patohistološke promjene u jetri ovaca različite starosti i tipa.
 • 12.20 Šoštarić B, Lipej Z (Zagreb): Adenomatoza pluća u ovaca – Početno izvješće u Hrvatskoj. Plućna adenomatoza janjetine. Prva ploča u Hrvatskoj.
 • 15.00 Strahinić T, Jurić-Lekić G, Bulić-Jakuš F (Osijek): Diferencijacija u eksperimentalnim teratomima embrija štakora. Differentiadon u eksperimentalnim teratomima embrija štakora.
 • 15.10 Ćurić S, Žurić M, Gojmerac R (Zagreb): Histopatološke promjene nazimica potaknute atrazinom. Histopatološke prilagodbe u tjelesnim organima nazimica generirane atrazinom.
 • 15.20 Tišljar M, Bratulić M, Artuković B, Grabarević Ž (Zagreb): Teška trovanja antagonistima dušikovog oksida. Akutna toksičnost antagonista dušikovog oksida.

15.30 Herak-Perković V, Grabarević Ž (Zagreb): Učinci dopaminskih lijekova na upalne bolesti probavnog trakta uzrokovane 2,4-dinitrofluorobenzenom u BALB/c miševa. Utjecaj dopaminergičkih lijekova na upalne bolesti probavnog trakta izazvane 2,4-dinitrofluorobenzenom u BALB/c miševa.

15.40 Ćurić S, Kozarić Z (Zagreb): Histopatološke i neke histokemijske modifikacije u hepatopankreasu, bubrezima i crijevima šarana (Cyprinus caprio L.) eksperimentalno tretiranih živinim acetatom. Histopatološke kao i neke histokemijske prilagodbe u hepatopankreasu, bubrezima i crijevima šarana (Cyprinus caprio L.) eksperimentalno tretiranih metoksietil-živinim acetatom.

15.50 Vukelić M, Jakovina K, Jakovina T, Stanić G (Slavonski Brod): Patomorfologija native to the island nefropatija u Hrvatskoj. Patomorfologija native to otočke nefropatije u Hrvatskoj.

16.00 Božić Z, Kraus O, Baličević D, Belicza M, Duančić V (Zagreb): Stručne, kao i epidemiološke zgrade top urotelnog urotelioma u Hrvatskoj. Javno zdravstvo urotelioma gornjeg mokraćnog sustava u Hrvatskoj.

16.10 Gumzej Ž, Čupić H (Wien, Zagreb): Imunohistokemijska razlika između folikularnog limfoma i reaktivne folikularne hiperplazije. Imunohistokemijska razlika između folikularnog limfoma i također reagirajuće folikularne hiperplazije.

 1. 16.20 Rasprava i pauza za kavu.
 2. Okrugli stol o reumatskim bolestima “Herman Jurak”.
 3. Okrugli stol “Herman Jurak” o reumatološkim bolestima.
 4. Predsjedatelji: H. G. Fassbender, M. Belicza, T. Dürigl.

17.00 Dürigl T (Zagreb): Uloga Hermana Juraka u razvoju hrvatske reumatologije. Dužnost Hermana Juraka u razvoju hrvatske reumatologije.

17.15 Đordević G (Rijeka): Patomorfologija redovitih biopsijskih uzoraka sinovije. Patomorfologija redovitih uzoraka sinovijalne biopsije.

17.25 Manojlović S, Seiwerth S (Zagreb): Naša iskustva u ortopedskoj patologiji. Naše iskustvo u ortopedskoj patomorfologiji.

17.35 Lambaša S, Nanković V, Belicza M (Zagreb): Biopsijski nalazi Traumatološke ustanove u Zagrebu. Biopsijski nalazi u Zavodu za traumatologiju Zagreb.

17.45 Čupić H, Belicza M (Zagreb): Histološke prilagodbe sinovije u skraćenim reduciranim ekstremitetima. Histološke sinovijalne prilagodbe u donjim ekstremitetima nakon amputacije.

17.55 Dmitrović B (Osijek): Patomorfologija materijala zglobne hrskavice. Patomorfologija zglobne hrskavice.

 • 18.05 Razgovor i također stanka.
 • 20.00 Timska večera.
 • U subotu, 8. lipnja 1996.

Forum za raspravu o vrijednostima – Sudska medicina: struka? Znanost? Nacionalna politika?

 • Iskreni online forum – Sudska medicina: Zanimanje? Znanstveno istraživanje? Politika?
 • Predsjedatelji: D. Strinović, J. Perić, Š. Andelinović.

9.00 Uvod Uvod.

Okrugli stol – HRVATSKA ISKUSTVA U FORENZIČKOJ OBRADI MASOVNIH GROBNICA NAKON SRBSKOG NEPRIJATELJSTVA NA HRVATSKU I BIH.Okrugli stol – HRVATSKA ISKUSTVA U FORENZIČKIM ISTRAŽIVANJU MASOVNIH GROBNICA NAKON SRPSKE AGRESIJE NA HRVATSKU KAO I BOSNU I HERCEGOVINU.

 • 9.10 Marcikić M (Osijek): Forenzičko postupanje s masovnim grobnicama na prometnom području istočne Slavonije.
 • 9.20 Baličević D (Zagreb): Naša iskustva u ekshumacijama masovnih grobnica.
 • 9.30 Strinović D (Zagreb): Metode i pitanja prepoznavanja ciljeva u masovnim grobnicama.
 • 9.40 Andelinović Š (Split): Iskustva u forenzičkoj obradi masovnih grobnica Zavoda za sudsku medicinu u Splitu.
 • 9.50 Gruić I (Zagreb): Poslovna pitanja u otkrivanju i postupanju s masovnim grobnicama.
 • 10.00 Bilić V (Zagreb): Iskustva u emocionalnoj pomoći i pomoći bližnjima, ali i prijateljima žrtava masovnih grobnica.
 • 10.10 Rasprava i također zaključci.
 • 11.30 Završni događaj.
This is map - health blog