ŽIVOTOPIS – Prof.dr. sc. Mladen Belicza

Rate this post

Prof.dr.sc. Mladen Belicza rođen je u Brodu na Savi u Hrvatskoj 29. ožujka 1942. godine. Od 1947. živi u Zagrebu, gdje je 1960. godine završio Gimnaziju, a 1966. godine i profesore medicine.

Tijekom znanstvenog studija bio je demonstrator na Katedri za patologiju profesora medicine u Zagrebu, gdje je 1968. izabran u zvanje docenta, 1977. u zvanje nastavnika, 1979. u zvanje nastavnika, 1979. u zvanje nastavnika, 1980. za izvanrednog profesora, kao i 1983. u zvanje redovitog nastavnika Patologije profesori medicine u Zagrebu.

U dugogodišnje znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora izabran je 1997. godine.

Specijalizaciju iz patološke anatomije završio je kod Profesora medicine. u Zagrebu i također položio ispit 1971. godine.Nakon poslijediplomskog studija Eksperimentalne biologije pri Profesori prirodoslovlja Sveučilišta u Zagrebu, obranio je magistarski rad „Mehanizam endocitoze u korioalantoičnom dijelu posteljice štakora” i stekao akademski naziv magistra bioloških znanosti 1972. godine. doktorirao 1976. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu s disertacijom „Morfološke prilagodbe bubrega zlatnog hrčka poslužitelja transplantabilnog maligniteta raka”, a također 1977. izradio je i obranio habilitacijski rad kod potpuno istih profesora.

Sudjelovao je na brojnim stručnim i znanstvenim usavršavanjima u inozemstvu, od kojih su jedna od najvažnijih; 1968. Tečaj za obuku iz elektronske mikroskopije u Njemačkoj, 1972/73. na College of London i St. Mary's Medical College istraživao je ginekološku, perinatalnu i također transplantacijsku patologiju bubrega, 1974. znanstveno usavršavanje na Institut de Recherches Scientifiques sur le Cancer cells u Villeuifu kraj Pariza, 1978/79.

Radio je godinu dana kao gostujući istraživač na Odsjeku za patologiju Medicinske ustanove Sveučilišta Harvard u Bostonu, 1987. stručno usavršavanje u području transplantacijske patologije srca na Odjelu za patologiju Medicinskog fakulteta u Grazu.

Od 1. siječnja 1980. godine predstojnik je Kliničkog instituta za patologiju „Ljudevit Jurak” u KB „Sestre milosrdnice” u Zagrebu, gdje je organizirao i prezentirao subspecijalističke grane patološke šminke u rutinskom i znanstveno-istraživačkom radu. Prof.dr.sc.

Mladen Belicza, stručnjak za patološku šminku, magistar znanosti o životu i medicinski stručnjak medicinskih znanosti, razvijen je stručnjak, istraživač i sveučilišni predavač u području patološke šminke.

U svom dosadašnjem poslu pokrio je uglavnom sva područja ljudske patološke morfologije uz brojne elemente eksperimentalne patologije.

Posebno se intenzivno bavio primjenom elektronske mikroskopije u svom stručnom i istraživačkom poslu. Među subspecijalističkim granama posebno se bavi područjem nefropatologije, urološke patologije, patologije gastrointestinalnog sustava, te kardiopatologije, transplantacijske patologije te praktično cjelokupno područje onkološke patologije.

Objavio je preko 150 dokumenata, od kojih su 83 indeksirana, od kojih je 20 indeksirano u CC i 10 sažetaka kongresnih dokumenata indeksirano u CC. Prema evidenciji Središnje medicinske knjižnice profesora medicine u Zagrebu, ima ukupno 80 citata svojih radova, od čega 30 citata u posljednjem desetljeću.

Pod mentorstvom prof.dr.sc.

Mladen Belicze završio je stručno usavršavanje i položio ispite od preko 50 stručnjaka iz patološke anatomije, forenzičke medicine kao i kliničke citologije. Mentor je više od 10 diplomskih radova kliničkih pripravnika i mentor preko 10 magistarskih i doktorskih radova.

Sudjelovao je i nastavlja se uključivati ​​u sve oblike dodiplomskog, poslijediplomskog, kao i kontinuiranog obrazovanja i učenja, a posebno se istaknuo kao prodekan za edukaciju profesora medicine u Zagrebu (1980. i 1981.) kada je poticao i također sudjelovao u rast Brošure razumijevanja i vještina.

Unaprijedio izobrazbu Fakulteta. Sastavio je brojne rukopise, priručnike i eseje kao i prerađene dijelove knjiga za dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu patologije.Organizirao je mnoštvo domaćih, ali i svjetskih znanstvenih skupova, a da spomenemo još nekoliko stvari bio je predsjednik Prvog kongresa patologa i sudske medicine 1996. godine u Zagrebu.

Sudjelovao je s više od 100 rasprava na domaćim i svjetskim kliničkim skupovima.

Bio je voditelj, a sada i voditelj kolegija patologije na poslijediplomskom znanstvenom studiju profesora medicine u Zagrebu. Bio je voditelj samostalne znanstvene studijske teme te aktivan znanstvenik u nekoliko kliničkih zadataka, a sada je i energičan istraživač, ali i voditelj kliničkog posla.

Na 16. Europskom kongresu patologa u Maastrichtu, zajedno sa grupom partnera, osvojio je nagradu za najbolji rad u sekciji postera na temu imunohistokemijskih istraživanja stanica raka debelog crijeva.

Dugogodišnji je član Hrvatske liječničke organizacije, gdje je bio i član Suda časti (1992.-1996.).

Pridružio se začecima hrvatske kulture patologije kao i sudske medicine, za čijeg je prvog državnog čelnika izabran 1993. godine. Član je Europske organizacije patologa, član je Hrvatske gastroenterološke kulture, također kao potpuni sudionik HAZU od 1994. Bio je član, a trenutno je i sudionik brojnih uredništva medicinskih stručnih, ali i znanstvenih časopisa.

  • Obnašao je dužnost zamjenika ravnatelja KB „Sestre Milosrdnice“ od 2001.-2003. godine. Govori engleski i njemački jezik.
  • Oženjen je, ima troje mladih i šestero unučadi.