Flexkrachten

We publiceren het wetsbesluit betreffende de bescherming van de gezondheid en veiligheid op de werkplek personeelsbezetting, bijgewerkt met de wijzigingen die het meest recent zijn aangebracht door wetsdecreet nr. 31 juli 2020, n. 101. Voor meer informatie: JIJ. Arbeidsveiligheid becommentarieerd met jurisprudentie Koop nuGeconsolideerde tekst voor veiligheid op het werk (Wetsdecreet 81/2008) Titel I: Algemene … Read more

RSI-test: Thuissituatie

Met de volgende 6 vragen kun je nagaan hoe het met je thuissituatie staat. Kruis alle vragen aan. Klik op de Resultaat-knop voor de uitkomst. 1. Als ik thuis met de computer werk, heb ik een goede werkplek tot mijn beschikking. De stoel is instelbaar, de monitor staat recht voor me en de kijkafstand is … Read more

Test werk en RSI: Pols en hand

Arbeidsveiligheid betekent de noodzakelijke activiteiten van de werkgever en de werknemers zelf, gericht op het garanderen van preventie- en beschermingsmaatregelen. Tweede dia Vorig Volgende Arbeidsveiligheid betekent de noodzakelijke activiteiten van de werkgever en de werknemers zelf, gericht op het garanderen van preventie rsi klachten pols – en beschermingsmaatregelen. Arbeidsveiligheid wordt nu beschouwd als een verplichting … Read more

Verschil tussen gezondheid en veiligheid?

verschil-tussen-gezondheid-en-veiligheid

Gezondheid is gedefinieerd met kies test een bredere betekenis dan de gemeenschappelijke bevordering van gezondheid en veiligheid op het werk, die gericht is op het voorkomen van schade als gevolg van enig test harde schijf onopzettelijk gevaar op de werkplek fnv werkdruk. Wat wordt bedoeld met het begrip zekerheid druk op het werk? veiligheid De … Read more

Test werk en RSI: Elleboog en onderarm

1. Zijn de klachten begonnen, teruggekomen, of erger geworden nadat het huidige of laatste werk begonnen werd? 2. Houding waarbij de hand vlakbij het bovenste deel van de romp gehouden moet worden gedurende totaal meer dan twee uur per werkdag (extreem gebogen stand / extreem buigen van de elleboog)? 3. Houding waarbij de elleboog in … Read more

Rekentool: bereken Maximaal Tilgewicht Online

Auteur: Grady Russell Bewerking en toelichting: Paul Ulenbelt, Jan Verhagen, Margreet Pasman, Dick van Swieten, Frans Marcelissen 1. Verantwoording 2. Gebruiksaanwijzing 3. De rekentool 4. Info over NIOSH-norm en wetgeving: klik hier   1. Verantwoording Deze ‘light’-versie van het online berekende tilgewicht werkt exact hetzelfde als de volledig versie. Het verschil is dat alle complexe aanvullende … Read more

Rekentool: bereken Maximaal Tilgewicht Online

Bereken het maximaal tilgewicht in uw werksituatie Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om online met de NIOSH-formule het maximale gewicht voor een tilsituatie te berekenen. Het maximaal te tillen gewicht is in de gunstigste situatie 23 kg. In minder gunstige situaties moeten correctiefactoren worden toegepast op de last, zowel bij het begin als … Read more

Convenantindex

Nieuws Eindevaluatie arboconvenanten ‘Eerlijk duurt soms erg lang’, commentaar op de eindevaluatie Van arboconvenant naar arbo-CAO en arbo-catalogus Convenant architecten afgelopen; partijen gaan door op ingeslagen weg! Achtergronden: Wat zijn arboconvenanten Veelgestelde vragen over arboconvenanten Alle arboconvenanten op een rij (per sector) Ondersteuning ondernemingsraden Evaluaties arboconvenanten Klik hier voor het archief arboconvenanten

This is map - health blog