Badania ortoptystyczne dzieci – Doktor Marchewka

0
Rate this post

Dobre widzenie Państwa maluchów jest dla nas szczególnie ważne. Przebadaliśmy już wzrok prawie 10 tyś dzieci. Statystyki są szokujące. Ponad 55% dzieci w wieku wczesnoszkolnym ma wadę wzroku, z czego aż 91% dzieci, które posiadają wadę, ma źle dobraną korekcję wzroku bądź nie ma mają jej wcale!

Światowa Organizacja Zdrowia przewiduje, iż za kilka lat aż 70% ludzi będzie wymagało korekty wzroku. Coraz częściej mówi się już o epidemii ślepoty.

Problem ten dotyczy nas wszystkich, szczególnie narażone są jednak dzieci. Jako odpowiedzialni rodzice zadbajmy o rozwój i zdrowie naszych dzieci, w tym ich wzrok- jest to bowiem najważniejszy zmysł, za pomocą którego maluch poznaje świat.

Prawidłowe widzenie jest jednym z najistotniejszych czynników przyszłego, prawidłowego rozwoju dzieci. Wady wzroku mogą powodować trudności w nauce, skupieniu oraz w osiągnięciu wymarzonego zawodu. W wielu przypadkach problemy ze wzrokiem mogą być błędnie identyfikowane jako dyssuplementsja ADHD czy inne zaburzenia rozwojowe. Większość rodziców nawet nie podejrzewa, że jego dziecko może mieć problem ze wzrokiem- dzieci przyzwyczajają się do tego w jaki sposób widzą, dlatego bardzo często nie zgłaszają swoich problemów. Dziecko nie rozumie, że obraz, który odbiera można widzieć lepiej.

Z DZIECKIEM – DO ORTOPTYSTY

Większość wad wzroku można w łatwy sposób korygować, a nawet poważniejsze są łatwiejsze w leczeniu, jeżeli wykryje się je odpowiednio wcześnie. Ważna jest także konsekwencja w korygowaniu wad wzroku- zły dobór szkieł korekcyjnych pogłębia dysfunkcję zamiast ją korygować.

Za proces diagnozy i korekty wad wzroku odpowiedzialny jest  wykwalifikowany ortoptysta lub optometrysta (w przypadku dorosłych i młodzieży od 16 r.ż. ).

Badania ortoptystyczne w gabinetach Doktor Marchewka

Zapraszamy na profesjonalne badania ortoptystyczne wzroku rodziców z dziećmi do naszych gabinetów i Klinik Wzroku.

Badania przeprowadza wykwalifikowany ortoptysta, wizyta trwa 30 min i obejmuje:

 • Ocenę wady refrakcji po kroplach rozszerzających źrenice
 • Dobór korekcji okularowej bądź soczewkowej
 • Dobór pryzmatów
 • Diagnostykę choroby zezowej
 • Ocenę stanu widzenia obuocznego- stereoskopii
 • Ocenę ruchomości gałek ocznych
 • Diagnostykę zaburzeń akomodacji
 • Wykrywanie niedowidzenia

Koszt badania wynosi 50 zł. W przypadku zakupu okularów dla dziecka koszt badania jest odejmowany od ich ceny.

W naszych Klinikach wzroku dodatkowo oferujemy terapię widzenia dla dzieci, w tym sensoryczną terapię widzenia

Jak przygotować się do badania ortoptystycznego?

 • Nie ma żadnych przeciwwskazań do przeprowadzenia badania ortoptystycznego (po wcześniej przeprowadzonym wywiadzie z rodzicami)
 • Badanie może być wykonane bez skierowania lub na zlecenie doradcaa okulisty
 • Odbywa się w obecności prawnego opiekuna lub ewentualnie za pisemnym potwierdzeniem i zgodą rodziców np. dziadków – przygotować musimy oświadczenia.
 • Jeżeli mały pacjent miał już przeprowadzane badanie wzroku, to rodzic powinien zabrać ze sobą wyniki poprzednich badań okulistycznych lub ortoptystycznych
 • Jeżeli mały pacjent nosi okulary, powinien zabrać je ze sobą na badanie
 • Jeśli dziecko ma niedowidzenie i stosuje obturację (zasłanianie oka), to powinien zdjąć zasłonkę kilka godzin przed badaniem. Jeśli nosi soczewki kontaktowe na wizytę przychodzi w nich i przynosi pojemnik na nie i okulary korekcyjne
 • Każde dziecko musi być poinformowane że może istnieć konieczność zakropienia oczu na wizycie celem określenia dokładnej wady refrakcji. Należy wiedzieć że po zakropieniu dziecko nie będzie widziało przez około 3-4 godzin i po wizycie nie będzie mogło brać udziału w suplementcjach lub zajęciach ruchowych np. basen , piłka nożna.
 • Jeśli dziecko jest przeziębione nie może brać udziału w badaniach z powodu łzawienia oczu wyniki są nie wiarygodne
 • Badanie przeprowadzone jest na podstawie standardów ustalonych przez polskie towarzystwo ortoptyczne im.K.Krzystkowej
 • Należy pamiętać, że mniejsze dzieci które jeszcze sypiają w ciągu dnia nie mogą być umówione w porze snu!

GDZIE BADAMY

W celu rezerwacji badania ortotystycznego prosimy o kontakt z wybranym salonem

JESTEŚMY ORGANIZATORAMI OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI SPOŁECZNOŚCIOWEJ PT. KOCHASZ=ZBADAJ. NASZYM CELEM JEST PRZEPROWADZENIE BEZPŁATNYCH, WSTĘPNYCH BADAŃ WZROKU DZIECI W KLASACH 1-3 W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ EDUKACJA W ZAKRESIE PROFILAKTYKI WAD WIDZENIA ZOBACZ

Co powinien wiedzieć każdy rodzic o widzeniu swojego dziecka?

Na najczęściej zadawane przez rodziców pytania, odpowiada dyplomowana ortoptystka w sieci Doktor Marchewka- Pani Magdalena Mehlich.

Jak wcześnie należy udać się z dzieckiem na pierwsze badanie wzroku?

W Polsce coraz częściej nagłaśnia się, jak bardzo istotne jest badanie wzroku dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Coraz więcej mówi się także o tym, że przez brak właściwej korekcji wzroku, wiele dzieci ma poważne problemy z nauką. Wciąż jednak bardzo mało maluchów jest właściwie przebadanych. Musimy się zastanowić dlaczego tak się dzieje, czy wynika to z nieświadomości rodziców czy z niewłaściwego nagłaśniania problemów w szkołach i mediach.

Bardzo istotne jest jak najwcześniejsze badanie swoich pociech- od 6 roku życia każdy dziecko powinno jednak przejść obligatoryjne badanie wzroku raz na rok.

Jakie są najczęstsze wady widzenia wśród dzieci i jakie objawy powinny zaniepokoić rodzica?

Zacznijmy od bardzo istotnej rzeczy, czyli najczęstszych wad widzenia. Na pierwszym miejscu należy wymienić tzw. nadwzroczność dziecięcą, która bardzo często bywa ukryta. Zbyt mała i krótka gałka oczna powoduje, że układ optyczny jest za słaby, tzw. ognisko obrazowe leży za siatkówką, a wysiłek akomodacyjny nie zapewnia dostatecznej ostrości wzroku. Wada ta może zostać nie zauważona, nie powodować żadnych zaburzeń. Wraz ze wzrostem dziecka, zwiększają się rozmiary gałki ocznej, a w wieku szkolnym oko jest już praktycznie rozwinięte. Nie zawsze dziecięca nadwzroczność mija jednak bez zaburzeń. Nadmierny wysiłek akomodacyjny zakłóca widzenie obuoczne i powoduje zeza zbieżnego akomodacyjnego, który pojawia się podczas zabawy, gdy maluch zaczyna się interesować zabawkami. Często wtedy rodzice zauważają że „oczko ucieka do nosa przy zbliżaniu zabawki”. Niestety coraz częściej spotykam się z powiedzeniem „to minie samo, ma jeszcze prawo uciekać, wyrośnie z tego”. Ważną informacją dla rodzica powinien być fakt, że istotne jest jak najwcześniejsze zbadanie malucha. Może to być bowiem spowodowane dużą wadą na jednym oku, niedowidzeniem tego oczka, a co za tym idzie zostaje zaburzony proces obuocznego widzenia, który jest bardzo istotny.

Drugą, najczęściej spotykany wadą wzroku jest krótkowzroczność wieku szkolnego, zwana też krótkowzrocznością osiową. Jest to choroba degeneracyjna, ujawnia się zazwyczaj w wieku wczesnoszkolnym a najszybciej pogłębia się w okresie dojrzewania. Wydłużeniu ulega głównie komora ciała szklistego. Gdy gałka zatraca kształt kulisty i staje się wydłużoną elipsoidą, sprzyja to powstawaniu nieprawidłowości siatkówki, naczyniówki i ciała szklistego. A więc widzenie odległej przestrzeni jest upośledzone, obraz traci ostrość i jest zamazany. Krótkowzroczność jest wadą bardziej „złośliwą” niż nadwzroczność. Wada ta nie jest prosta w leczeniu, zwłaszcza u dzieci- wręcz wymaga dużej wiedzy i zapału do współpracy z rodzicami, pogłębiania swojej wiedzy i szeregu obserwacji.

Krótkowzroczność jest wadą o dwóch „obliczach”. Z jednej strony krótkowzroczność u dzieci występuje bardzo wcześnie, bo nawet u 4 -5 latków, nie licząc do tego wad rozwojowych gałek ocznych u noworodków. Jej drugie „oblicze” to krótkowzroczność pojawiająca się w późniejszym okresie, nierzadko w wieku dorosłym i związana jest z zaburzeniami akomodacyjnymi, czyli nieprawidłową pracą oczami przy komputerze, brakiem ich rozluźniani itp.
Pierwsza z wyżej opisanych wad u dzieci jest obecnie ogłoszona jako krótkowzroczność wieku wczesnoszkolnego. Z obserwacji specjalistów wynika, że cierpi na nią już co 3 dziecko, a w przeciągu kilku lat to będzie to co drugie. Krótkowzroczność pogłębia się statystycznie 1 dioptrię na rok, a więc można sobie wyobrazić jak będzie wysoka, w momencie kiedy dziecko osiągnie wiek dojrzały. Wiele rodziców słysząc taką informację, jest przerażonych i pytają czy coś z tym można zrobić, czy da się to wyleczyć lub powstrzymać.

Czy można zatrzymać rozwój krótkowzroczności?

Tak, są metody uznawane na świecie jako metody powstrzymujące szybki rozwój wady np. poprzez soczewki nagałkowe- wieloogniskowe. Często takie leczenie przynosi pozytywne rezultaty. Obserwuję, że pogłębienie krótkowzroczności jest mniejsze i wynosi w 3 na 5 przypadków wzrost tylko o – 0,25 dioptrii na rok.

Jaka jest świadomość rodziców dot. konieczności badania wzroku ich maluchów?

Spotykam się z rodzicami, którzy po raz pierwszy, po naszych badaniach wzroku dzieci w ramach akcji Kochasz=Zbadaj przyprowadzają dziecko do dokładnego badania bo „coś tam badający napisali na karteczce”. W wyniku wywiadu, który jest kluczowy podczas badania, wynika że dziecko nigdy nie miało badanego wzroku profesjonalnie, tylko na bilansie w przychodni i było wszystko dobrze. Po badaniu okazuję się, że dziecko ma dużą nadwzroczność z astygmatyzmem oraz głębokie niedowidzenie. Rodzice w takiej sytuacji są zazwyczaj bardzo zdziwieni i tłumaczą, że ich maluch był przecież badany i dobrze widział, nigdy się nie skarżył iż nie widzi. Niestety musimy wiedzieć, że dziecko nam nie powie istotnych rzeczy , ponieważ nie wie jak ma widzieć i często wydaje mu się, że tak ma być. Niestety choroby wady wzroku nie bolą – jak ból brzuszka czy gardełka. Dalszym etap często jest szokiem rodziców, gdy słyszą że dziecko musi nosić okulary, zasłaniać zdrowe oko i brać udział w ćwiczeniach i terapii widzenia.
Ortoptysta powinien być pierwszą osobą, jaką rodzice powinni odwiedzić ze swoim dzieckiem, w celu wykluczenia wad refrakcji i zezów ukrytych jak i jawnych. Bardzo istotną rolę odgrywa badanie ortoptystyczne przeprowadzane w naszych gabinetach przez ortoptystów, którzy świetnie badają dzieci.

Zez ukryty – czy często się z nim spotykamy wśród dzieci i czy takie badanie pozwala go zdiagnozować?

Badanie zeza ukrytego powinno być obligatoryjne podczas każdego badania ortoptystycznego czy okulistycznego. Wiele dzieci posiada zeza ukrytego. Jeżeli zostanie w porę zdiagnozowany i korygowany w gabinecie terapii widzenia czy ortoptycznego – zabezpieczy to naszego malucha od bardzo przykrych dolegliwości. A dolegliwości te, związane z zezem ukrytym, mogą być różnorakie- od stronienia od czytania i pisania, zamazywania się obrazu czy przeskakiwania liter, po dolegliwości bólowe oczu i głowy, częste zamykanie jednego oka i krzywieniem głowy. W szkołach dzieci często są kierowane do poradni psychologiczno- pedagogicznej z powodu słabego uczenia się, wcześniej jednak powinno być przebadane przez ortoptystę czy nie ma zaburzeń widzenia.

Na czym dokładnie polega akcja społecznościowa Kochasz=Zbadaj?

Nasza sieć gabinetów i salonów optycznych Doktor Marchewka prowadzi na szeroką skalę badania przesiewowe widzenia dzieci, czyli wstępne badania wzroku, wykonywane w szkołach podstawowych w klasach 1-3, w celu wychwycenia wad widzenia u dzieci. Badania te są całkowicie bezpłatne, po badaniu każdy rodzic, który wyraził zgodę na takie badanie swojego dziecka, otrzymuje wynik takiego badania wraz z dalszą rekomendacją. Tak więc każdy rodzic może zgłosić się po takim badaniu na kompsuplementsowe badanie w naszych gabinetach w całej Polsce, lub do innych gabinetów, w których przyjmują specjaliści ortoptyści. Nie zwsuplementajmy zatem z tymi badaniami zanim będzie za późno!

Serwis korzysta z plików cookies w celu ułatwienia użytkownikom korzystania z serwisu oraz w celach statystycznych, w zakresie opisanym w Polityce prywatności. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki. Pamiętaj, że możesz zmienić ustawienia przeglądarki.Zgadzam się